.HOME | .I.T.M | .COMUNICATE | .EVENIMENTE | .LEGISLATIE | .CONTACT

 

Legislatie necesara autorizarii functionarii persoanelor fizice si juridice din punct de vedere al protectiei muncii

 

1.Norme metodologice din 01.11.2001 privind autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii -MO 754/27.11.2001.

2.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.76/2001 republicata-Legea 370/2002.

3.Procedura de autorizare din 13.06.2002 a functionarii comerciantilor dpv al protectiei muncii -MO 414/14.06.2002.

4.Legea 90/1996 republicata -Capitolul 'Autorizarea dpv al protectiei muncii'.

5.Legea nr.507 din 12.07.2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice.

 

 

 

Legislatie privind Securitatea si Sanatatea in munca

- Legea nr. 90/1996 republicata - Legea protectiei muncii  -Monitorul Oficial nr. 47/29.01.2001
- Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea Normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii nr. 90/1996 -Monitorul Oficial nr. 249/15.10.1996
- Ordinul comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protectie a Muncii -Monitorul Oficial nr. 880/06.12.1996
- Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca   -Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000
- Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca  -Monitorul Oficial nr. 404/20.07.2001 
- Ordonanta de urgenta nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea autorizarii functionarii comerciantilor,republicata  -Monitorul Oficial nr. 413/14.06.2002
- Hotararea de guvern nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor -Monitorul Oficial nr. 414/14.06.2002
- Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
       - Monitorul Oficial nr. 712/08.11.2001
- Hotararea de guvern nr. 571/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a recipientelor simple sub presiune
       -Monitorul Oficial nr. 375/11.07.2001
- Ordin nr. 13/2002 al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune
       -Monitorul Oficial nr. 72/31.01.2002
- Hotararea de guvern nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza in procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS      -Monitorul Oficial nr. 119/14.02.2002
- Ordinul nr. 35/2002 al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul recipientelor simple sub presiune  -Monitorul Oficial nr. 140/22.02.2002
- Ordinul nr. 153/2002 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale  nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune    -Monitorul Oficial nr. 323/16.05.2002
- Ordinul nr. 34/2002 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune     -Monitorul Oficial nr. 323/16.05.2002
- Ordinul nr. 110/2002 al ministrului industriei si resurselor privind desemnarea ISCIR-CERT pentru a realiza evaluarea conformitatii in domeniul recipientelor simple sub presiune -Monitorul Oficial nr. 360/29.05.2002
- Hotararea guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor  -Monitorul Oficial nr. 388/06.06.2002
- Hotararea guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune -Monitorul Oficial nr. 458/27.06.2002
- Legea nr. 507/2002 privind
organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice   -Monitorul Oficial nr. 582/06.08.2002
- Hotararea guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor  si serviciilor care pot pune in pericol
viata, securitatea muncii si protectia mediului -Monitorul Oficial nr. 711/30.09.2002
- Ordinul nr. 388/2002 al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea unor masuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor
       -Monitorul Oficial nr. 742/11.10.2002
- Ordinul nr. 389/2002 al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea unor masuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor  electrice de joasa tensiune -Monitorul Oficial nr. 742/11.10.2002
- Ordonanta de urgenta nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
       -Monitorul Oficial nr. 746/11.10.2002
- Ordinul nr. 451/2002 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind modificarea si completarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 251/2002 -Monitorul Oficial nr. 769/22.10.2002
- Hotararea de guvern nr. 1156/2002 pentru aprobarea
Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002  -Monitorul Oficial nr. 792/30.10.2002
- Ordin nr. 342/2002 al ministrului industriei si resurselor  privind aprobarea Cartii Albe a Infrastructurii Calitatii si Evaluarii Conformitatii Produselor    -Monitorul Oficial nr. 815/11.11.2002
- Ordin nr. 467/2002 al ministrului muncii si solidaritatii sociale  privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru extragerea substantelor minerale utile in cariere, cu mijloace mecanizate-partea a II-a-Roci ornamentale si partea a III-a-Nisipuri, pietris, balast
       -Monitorul Oficial nr. 827/18.11.2002
- Ordin nr. 875/2002 al ministrului sanatatii si familiei privind stabilirea atributiilor medicului de medicina generala / medicina de familie cu competenta in medicina de intreprindere -Monitorul Oficial nr. 840/21.11.2002
- Ordin nr. 678/2002 pentru aprobarea instructiunilor  privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati  in siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei  -Monitorul Oficial nr. 846/25.11.2002
- Ordonanta de urgenta nr. 156/2002  privind aprobarea Cartii Albe a Infrastructurii Calitatii si Evaluarii Conformitatii Produselor 
       -Monitorul Oficial nr. 815/11.11.2002
- Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 657/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si persoanelor fizice din punct de vedere al protectiei muncii  - Monitorul Oficial nr. 754/27.11.2001
- Hotararea de guvern nr. 261/22.02.2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite   -Monitorul Oficial nr. 114/06.03.2001
- Hotararea de guvern nr. 676/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii de guvern nr. 261/2001   -Monitorul Oficial nr. 424/30.07.2001
- Hotararea de guvern nr. 1337/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii de guvern nr. 261/2000  -Monitorul Oficial nr. 36/21.01.2002
- Norme din 07.05.2001 de aplicare a Hotararii de guvern nr. 261/2001
       -Monitorul Oficial nr. 300/07.06.2001
- Ordinul nr. 803/2001 al ministrului sanatatii si familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala   -Monitorul Oficial nr. 811/18.12.2001
- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale  - Monitorul Oficial nr. 454/27.06.2002
- Norme Tehnice din 30 mai 2002 privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor  - Monitorul Oficial nr. 479/04.07.2002
- Ordinul nr. 251/2002 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii  - Monitorul Oficial nr. 481/05.07.2002
- Ordinul nr. 275/2002 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice. - Monitorul Oficial nr. 521/18.07.2002
- Hotararea de guvern nr. 707/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase
      - Monitorul Oficial nr. 530/19.07.2002
- Lege nr. 452/2002 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, adoptata la cea de-a 88-a sesiune a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000  - Monitorul Oficial nr. 535/23.07.2002
- Ordinul nr. 508/933 al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei privind aprobarea Normelor generale de protectie a muncii.    - Monitorul Oficial nr. 880/06.12.2002

Legislatie privind Relatiile de munca

-Ordonanta de Guvern nr. 32/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca  -Monitorul Oficial nr. 62/01.02.2003
-Legea nr. 53/2003 - Codul muncii  -Monitorul Oficial nr. 72/05.02.2003
-Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului - cadru
al contractului individual de munca
           -Monitorul Oficial nr. 139/04.03.2003
-Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 76/2003 privind modificarea si completarea modelului - cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003     -Monitorul Oficial nr. 159/12.03.2003
-Hotararea de guvern nr. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor -Monitorul Oficial nr. 164/14.03.2003
-Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de personal si a locurilor de munca pentru care durata zilnica a timpului de munca este mai mica de 8 ore -Monitorul Oficial nr. 217/02.04.2003
-Legea nr. 274/2003 privind aprobarea O.G. nr. 32/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca   -Monitorul Oficial nr. 451/25.06.2003

-Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca  -Monitorul Oficial nr. 355/27.07.1999
-Ordonanta de urgenta nr. 136/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca -Monitorul Oficial nr. 461/23.09.1999
-Legea nr. 322/2001 privin aprobarea O.U.G. nr. 136/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca -Monitorul Oficial nr. 342/27.05.2001 
- Hotararea de guvern nr. 935/1999 privind stabilirea conditiilor in care pot presta munca persoanele care nu incheie contracte individuale de munca si modul de utilizare a sumelor reprezentand comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv de directiile generale de munca si protectie sociala. -Monitorul Oficial nr. 560/17.11.1999
- Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 747/1999 privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a Procedurii de inregistrare a contractelor de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii. -Monitorul Oficial nr. 653/31.12.1999
-Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate  -Monitorul Oficial nr. 364/04.08.2000 
-Hotararea de guvern nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor  romani care lucreaza in strainatate  -Monitorul Oficial nr. 208/24.04.2001
-Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca -Buletinul Oficial nr. 37/26.04.1976
-Ordinul ministerului muncii nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca -Buletinul Oficial nr. 76/29.07.1976
-Hotararea de guvern nr. 238/2002 pentru majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute de Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, de Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, precum si de Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie incadrate in munca  -Monitorul Oficial nr. 204/26.03.2002
-Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor -Monitorul Oficial nr. 268/22.04.2002
-Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca de munca si boli profesionale  -Monitorul Oficial nr. 454/27.06.2002
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
           -Monitorul Oficial nr. 301/08.05.2002
-Ordonanta de guvern nr. 43/2002  pentru modificarea Legii nr. 156/2002 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate -Monitorul Oficial nr. 578/05.08.2002
-
Hotararea de guvern nr. 850/2002 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2002 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea de guvern nr. 384/2001 -Monitorul Oficial nr. 628/23.08.2002 
-Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice  -Monitorul Oficial nr. 582/06.08.2002
-Hotararea de guvern nr. 759/2002 pentru aprobarea Planului national de actiune pentru ocuparea fortei de munca -Monitorul Oficial nr. 637/29.08.2002 
-
Hotararea de guvern nr. 829/2002 privind aprobarea Planului national antisaracie si promovorare a incluziunii sociale  -Monitorul Oficial nr. 662/06.09.2002 
-Hotararea de guvern nr. 1156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002 -Monitorul Oficial nr. 792/30.10.2002 
-Legea nr. 592/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate  -Monitorul Oficial nr. 808/07.11.2002
-Legea nr. 601/2002 pentru completarea Legii nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lcreaza -Monitorul Oficial nr. 829/18.11.2002

 

 

 


  2003 Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta

Site creat si administrat de Clinciu Razvan